Home

Fundaţia ²Familia Brâncuşi², constituită legal în anul 1991 prin decizia Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, reprezentând interesele familiei marelui sculptor Constantin Brâncuşi, şi-a propus şi îşi propune ca principal scop apărarea memoriei marelui ei înaintaş, protejarea şi promovarea operelor acestuia, iniţierea unei cercetări aprofundate, din punct de vedere tehnico-artistic, a ansamblului de opere reprezentând creaţia sa, crearea unei tabere internaţionale de sculptură şi a unor burse de artă purtând numele marelui sculptor şi, nu în ultimul rând, aducerea în ţară a osemintelor sale.

11909005

De altfel, pentru perioada imediat următoare, Fundaţia „Familia Brâncuşi” îşi va îndrepta  eforturile  spre  realizarea  unuia  dintre  scopurile  cele  mai  nobile  pe care şi le-a propus, şi anume aducerea în ţară a osemintelor marelui artist şi depunerea lor în cimitirul de la Hobiţa, locul venirii sale pe lume şi de unde spiritul său nu s-a putut rupe niciodată.

Aducem la cunoştinţa Dumneavoastră faptul că scopul afirmat mai sus s-a născut din respectul faţă de ultima dorinţă exprimată de Constantin Brâncuşi, aşa cum reiese din mărturia I.P.S. Arhiepiscop Teofil Ionescu, conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală, mărturie publicată în revista „Biserica Ortodoxă Română – Aniversări – Comemorări (1976)” potrivit căreia „fiind chemat la începutul lunii martie 1957 de marele sculptor pentru a fi spovedit, după spovedanie acesta mi-a spus: mor neîmpăcat sufleteşte că nu pot să-mi dau sufletul în ţara mea, iar material că voi putrezi în pământ străin, departe de fiinţa cea mai dragă, mama mea….

top